« Atgal

Koncentruotas indų ploviklis „Jėga" vaisių aromato

PASKIRTIS skirtas riebaluotiems paviršiams plauti buityje, viešojo maitinimo įstaigose, maisto perdirbimo, sveikatos įstaigose, maisto ruošimo skyriuose. Puikiai nusiplauna nuo indų. Nuriebina ir šaltame vandenyje. Puikiai valo riebalų dėmes.

NAUDOJIMAS 5 g (arba 1arbatinį šaukštelį) ploviklio  ištirpinti 5 l vandens (0,1 %). Po to indus nuplauti vandeniu. Arba užpilti ploviklio ant kempinėlės ar indų ir plauti tekančiu vandeniu.

SUDĖTIS 5-15% anijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, 5-15%  nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, dažikliai, kvapnioji medžiaga, konservantas, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Laurylamine Dipropylenediamine .

SAUGA Pavojinga. Sudėtyje yra Benzensulfonrūgšties, C10-13, natrio druskos. Smarkiai pažeidžia akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines /naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą šalinti į įteisintą atliekų šalinimo įmonę.

LAIKYMAS Vėsiose, sausose patalpose. Tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės.

Prekės ID: P02-02-4-00

Kiekis pirminėje pakuotėje: 20 l

Kiekis antrinėje pakuotėje: 1 

Kiekis trečioje pakuotėje: 28 vnt./padėklas

    vnt.

Kita dokumentacija: Rodyti