« Atgal

Mažai putojantis kiliminių dangų ploviklis

PASKIRTIS Valyti kilimus, kilimines dangas, baldų apmušalus. Tinka valyti automobilių salonų apmušalus. Gali būti naudojamas valyti aukšto spaudimo ir šlapio valymo mašinomis-siurbliais ir rankiniu būdu. Mažai putojantys specialūs plovimo komponentai sumažina plovimo paviršiaus įtempimą ir atskiria purvą. Sudėtyje esantys priedai pasižymi skvarbumu ir padidina valymo efektyvumą iš gilesnių kiliminių dangų sluoksnių, šalina riebalines ir tepalo dėmes. 

NAUDOJIMAS Valyti šiais koncentrato tirpalais: mažai užterštiems paviršiams (0,3-0,5) %; vidutiniškai užterštiems paviršiams (0,6-1,0) %; stipriai užterštiems paviršiams (1,1-1,5) %; dėmėms valyti (3-5) %.

SUDĖTIS 15-30% nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, <5% anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, <5%fosfatų, <5% muilo.

SAUGA Atsargiai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Dirgina odą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugine pirštines/naudoti akių /veido apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą šalinti į įteisintą atliekų šalinimo įmonę.

LAIKYMAS vertikalioje padėtyje, vėsioje patalpoje

Prekės ID: P05-01-3-00

Kiekis pirminėje pakuotėje: 20 l

Kiekis antrinėje pakuotėje: 1 

Kiekis trečioje pakuotėje: 28 vnt./padėklas

    vnt.