« Atgal

Mažai putojantis paviršių (grindų) ploviklis be kvapo

PASKIRTIS Plauti įvairius vandeniui atsparius paviršius - sienas, lubas, grindis. Tinka plauti mašininiu būdu: siurbliais, mašinomis, veikiančiomis aukšto spaudimo principu ir rankiniu būdu.  Mažai putojantys specialūs plovimo komponentai sumažina plovimo paviršiaus įtempimą ir atskiria purvą. Sudėtyje esantys priedai pasižymi skvarbumu ir padidina valymo efektyvumą.

NAUDOJIMAS Valyti šiais koncentrato tirpalais: mažai užterštiems paviršiams (0,3-0,5) %; vidutiniškai užterštiems paviršiams (0,6-1,0) %; stipriai užterštiems paviršiams (1,1-1,5) %; dėmėms valyti (3-5) %;

SUDĖTIS 15-30%; nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, <5% anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, <5%fosfatų, <5% muilo, <5% EDTR.

LAIKYMAS vertikalioje padėtyje, vėsioje patalpoje, gamintojo pakuotėje. Tinkamumo naudoti terminas nurodytas ant pakuotės.

SAUGA Atsargiai. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugine pirštines/naudoti akių /veido apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą šalinti į įteisintą atliekų šalinimo įmonę

Prekės ID: P01-06-3-00

Kiekis pirminėje pakuotėje: 20 l

Kiekis antrinėje pakuotėje: 1 

Kiekis trečioje pakuotėje: 28 vnt./padėklas

    vnt.