Close
(0) prekės
Jūsų pirkinių krepšelis yra tuščias!
Kategorijos
  Filters
  Kalbos
  Ieškoti

  Privatumo politika

  PRIVATUMO POLITIKA

  Šioje privatumo politikoje aprašomos kliento asmens duomenų informacijos rinkimo, naudojimo ir atskleidimo, kai naudojamasi Koslita, UAB interneto svetaine, procedūros ir informuojama apie kliento teises ir apie tai, kaip saugojami asmens duomenys.

  Koslita, UAB atsakingai saugo kliento privatumą. Įmonė renka ir tvarko tik tuos kliento duomenis, kurie reikalingi vykdant įmonės veiklą.

  Privatumo politikos tikslas – informuoti apie Koslita, UAB atliekamą duomenų tvarkymą ir įvykdyti BDAR (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) numatytą informavimo pareigą. Mes dedame visas pastangas, kad mūsų atliekamas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). 

  Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

  TURINYS

  1. Vartojamos sąvokos
  2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
  3. Duomenų subjekto teisės
  4. Duomenys, kurie yra renkami
  5. Kaip įmonė naudoja kliento asmens duomenis
  6. Tiesioginės rinkodaros pranešimai
  7. Kas dar gali prieiti prie kliento asmens duomenų
  8. Slapukai ir kitos technologijos kurias naudojame
  9. Kontaktinė informacija
  1. VARTOJAMOS SĄVOKOS
   • Svetainė – Koslita, UAB elektroninė parduotuvė adresu lt
   • Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu fiziniu ar juridiniu asmeniu.
   • Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi svetaine, užsako ir perka prekes.
   • Įmonė – Koslita, UAB.
   • Slapukai - Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų įrenginį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jie padeda mums užtikrinti mūsų interneto svetainės ir/ar mobiliosios aplikacijos veikimą, funkcionalumą, suteikti Jums paslaugas, rinkti analitinę ir statistinę naršymo informaciją, individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir rinkodarą. Slapukai nėra virusai ir nesukelia jokios žalos Jūsų kompiuteriui ar įrenginiui.
  1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

  2.1. Pagrindinis duomenų tvarkymo tikslas yra apdoroti kliento elektroninius užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su prekių pristatymu; vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

  2.2. Gerinti teikiamų paslaugų ir prekių kokybę

  2.3. Asmens duomenys taip pat renkami tiesioginės rinkodaros tikslais.

  Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

  1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

  Tvarkant asmens duomenis, Koslita, UAB užtikrina kliento teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas -  klientas turi šias teises:

  3.1. Būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą.

  3.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Koslita, UAB.

  3.3. Reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius asmens duomenis.

  3.4. Reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti.

  3.5. Reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai yra atšaukiamas kliento sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

  3.6. Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą.

  3.7. Reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai įmonei nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume.

  3.8. Reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui. Norėdami tai padaryti, prašome pateikti užklausą el. paštu.

  1. DUOMENYS, KURIE YRA RENKAMI

  4.1. Informacija, kurią klientas pateikia įmonei - tai gali būti el. pašto adresas, telefono numeris, vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, pristatymo adresas ir pan. – daugiausia informacija, kuri reikalinga norint pristatyti produktą arba pagerinti klientų aptarnavimą. Koslita, UAB išsaugo informaciją, kurią pateikė klientas, kad galėtų komentuoti ar atlikti kitą veiklą svetainėje. Ši informacija apima, pavyzdžiui, kliento vardą ir el. pašto adresą, pristatymo adresą.

  4.2. Informacija, kuri apie klientą automatiškai surenkama - tai apima informaciją, kuri automatiškai saugoma slapukais ir kitais seanso įrankiais. Pvz., Jūsų IP adresas, kontaktų istorija (jei yra), apsipirkimo istorija (jei yra) ir t.t. Ši informacija naudojama norint pagerinti klientų patirtį. Kai klientas žiūri į mūsų svetainės turinį, veikla gali būti registruojama.

  4.3. Mes galime surinkti daugiau informacijos apie jus, kuri yra viešai prieinama.

  1. KAIP ĮMONĖ NAUDOJA KLIENTO ASMENS DUOMENIS

  Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu ir automatiniu būdu naudojant Mūsų įrengtas asmens duomenų tvarkymo priemones. Koslita, UAB naudoja kliento asmens duomenis teisėtais pagrindais ir (arba) su kliento sutikimu.

  Atsižvelgdami į sutarties sudarymą ar sutartinių įsipareigojimų vykdymą, apdorojami kliento asmens duomenys šiais tikslais:

  • Identifikuoti klientą.
  • Tiekti prekes.
  • Pranešti apie pardavimą arba sąskaitų faktūrų išrašymą, prekių pristatymą.

  Teisėtų interesų pagrindu tvarkome jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais:

  • siųsti jums individualizuotus pasiūlymus;
  • administruoti ir analizuoti mūsų klientų bazę (pirkimo elgesį ir istoriją), siekiant pagerinti siūlomų produktų kokybę, įvairovę ir prieinamumą; ir
  • atlikti klientų pasitenkinimo apklausas.
  • Remiantis jūsų pirkimų ir naršymo istorija pasiūlyti jums kitus produktus ar paslaugas
  • Informuoti apie bet kokius prekių ar paslaugų pasikeitimus

  Visais atvejais Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina konkretiems tikslams pasiekti.

  1. TIESIOGINĖS RINKODAROS PRANEŠIMAI

  6.1. Jums sutikus, elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, skambindami Jūsų nurodytu telefono ryšio numeriu Jums teiksime rinkodaros pranešimus, kad sužinotumėte mūsų naujienas ir galėtumėte susipažinti su mūsų produktais ir juos rasti, įskaitant apklausas paslaugų kokybei įvertinti.

  6.2. Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, teikiamų iš Koslita, UAB Tai galite padaryti, rašydami elektroniniu paštu info@koslita.lt arba pasinaudodami atšaukimo nuoroda Jums elektroniniu paštu siųstame pranešime;

  6.3. Prašome atkreipti dėmesį, jog tvarkomų asmens duomenų atnaujinimas gali užtrukti kelias dienas. Taigi kurį laiką, kol Jūsų užklausa dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakymo bus vykdoma, Jūs dar galite gauti minėtus pranešimus.

  6.4. Atsisakius tiesioginės rinkodaros pranešimų, informacija apie Jūsų užsakytas paslaugas (pavyzdžiui, naujausia informacija apie užsakymą) bus ir toliau Jums teikiama.

  1. KAS DAR GALI PRIEITI PRIE KLIENTO ASMENS DUOMENŲ

  7.1. Koslita, UAB vertina kliento privatumą, todėl imasi būtinų atsargumo priemonių, atitinkančių ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

  7.2. Koslita, UAB nesidalija kliento asmeniniais duomenimis su nepažįstamomis trečiomis šalimis ar asmenimis. Tam tikrais atvejais asmeniniai duomenys apie jus yra pateikiami:

  • trečiosioms šalims ar valstybės pareigūnams, kai yra teisiškai įpareigota tai padaryti.
  • mūsų patikimiems partneriams, kad galėtumėte suteikti jums paslaugą (pvz. kurjeriams pristatymo adresas) arba pagerinti klientų aptarnavimą. Mes dalinamės jūsų duomenis tik su patikimomis trečiosiomis šalimis ir dirbsime tik su perdirbimo partneriais, kurie gali užtikrinti tinkamą jūsų asmeninių duomenų apsaugos lygį.
  1. SLAPUKAI IR KITOS TECHNOLOGIJOS KURIAS NAUDOJA KOSLITA, UAB

  8.1. Mes naudojame slapukus ir (arba) panašias technologijas, kad analizuotume klientų elgseną, administruotume svetainę, stebėtume naudotojų judesius ir renkame informaciją apie naudotojus. Tai daroma, kad suasmenintumėte ir pagerintume klientų patirtį.

  8.2. Slapukas yra mažas teksto failas, saugomas jūsų kompiuteryje. Slapukai saugo informaciją, kuri naudojama siekiant padėti svetainėms dirbti. Tik mes galime naudotis mūsų svetainėje sukurtais slapukais. Galite valdyti slapukus naršyklės lygiu.

  8.3. Šiuo metu mes naudojame “numanomą sutikimo” politiką, o tai reiškia, kad mes manome, kad esate patenkinti šiuo naudojimu. Jei nesate patenkintas, tuomet neturėtumėte naudoti šios svetainės, turėtumėte ištrinti slapukus, apsilankiusius svetainėje, arba naršyti svetainę naudodami naršyklės anoniminį naudojimo nustatymą (vadinamą “Inkognito” “Chrome”, “InPrivate” “Internet Explorer”, “Privatus naršymas” “Firefox” ir “Safari” ir tt). Tačiau pasirinkus išjungti slapukus gali trukdyti naudotis tam tikromis funkcijomis.

  8.4. Mes naudojame slapukus šiais tikslais:

  • Būtini slapukai – šie slapukai reikalingi tam, kad galėtumėte naudotis kai kuriomis svarbiomis mūsų svetainės funkcijomis, pvz., Prisijungdami. Šie slapukai nerenka jokios asmeninės informacijos.
  • Funkcionalumo slapukai – šie slapukai suteikia funkcionalumo, dėl kurio mūsų paslauga naudojama patogiau ir leidžia teikti daugiau individualizuotų funkcijų. Pavyzdžiui, jie gali prisiminti jūsų vardą ir el. Laišką komentarų formose, todėl kitą kartą, kai komentuosite, neturėsite iš naujo įvesti šios informacijos.
  • Analizei skirti slapukai – šie slapukai naudojami stebėti mūsų svetainės ir paslaugų naudojimą ir našumą
  • Reklamai skirti slapukai – šie slapukai naudojami norint pateikti jums ir jūsų interesams tinkamus skelbimus. Be to, jie naudojami norint apriboti skelbimo matymo laiką. Paprastai jie pateikiami svetainėje reklamuojant tinklus su svetainės operatoriaus leidimu. Šie slapukai prisimena, kad lankėtės svetainėje ir šią informaciją dalijasi su kitomis organizacijomis, tokiomis kaip reklamdaviai. Dažnai taikymo ar reklaminiai slapukai bus susieti su svetainės funkcijomis, kurias teikia kita organizacija.

  8.5. Mes naudojame “ nopCommerce ”, kad galėtume saugoti pagrindinius duomenis apie jūsų sąveiką su mūsų svetaine ir apie tai, ar esate prisijungęs prie  “ nopCommerce ”. Mes naudojame sesijos slapuką, kad galėtume prisiminti savo prisijungimą (jei esate registruotas vartotojas) ir ką jūs įtraukėte į pirkinių krepšelį. Tai, mūsų manymu, yra būtini svetainės veikimui. Jei jie yra išjungti, tada įvairios svetainės funkcijos bus sugadintos.

   

  8.6. Mes naudojame “Google Analytics”, norėdami įvertinti srautą mūsų svetainėje. “Google” turi savo privatumo politiką, kurią galite peržiūrėti čia. Jei norite atsisakyti “Google Analytics” stebėjimo, apsilankykite Google Analytics atsisakymo puslapis.

  8.7. Mes naudojame kitų trečiųjų šalių slapukus, kurie jūsų kompiuteryje nustatyti išorinėmis svetainėmis, kurių paslaugos naudojamos šioje svetainėje. Tai apima svetainės mygtukų bendrinimą, leidžiantį lankytojams dalytis turiniu socialiniuose tinkluose. “Slapukus” šiuo metu nustato “Facebook”, “Twitter”, “Instagram”, “Pinterest”, “Google+” ir “LinkedIn”. Norint įgyvendinti šiuos mygtukus ir prijungti juos prie atitinkamų socialinių tinklų ir išorinių svetainių, yra ne svetainės sričių domenų scenarijai. Turėtumėte žinoti, kad šios svetainės gali rinkti informaciją apie tai, ką jūs darote visame internete, įskaitant šią svetainę.

  8.8. Turėtumėte patikrinti atitinkamų kiekvienos iš šių svetainių politiką, kad sužinotumėte, kaip tiksliai jie naudoja jūsų informaciją, ir sužinokite, kaip atsisakyti ar ištrinti tokią informaciją.

  8.9. Galite pašalinti slapukus, saugomus jūsų kompiuteryje, naudodami naršyklės nustatymus. Arba galite valdyti kai kurias trečiosios šalies slapukus naudodami privatumo didinimo platformą, pvz.: optout.aboutads.info ar youronlinechoices.com. Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, apsilankykite allaboutcookies.org.

  1. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

  Koslita, UAB

  Pievų g. 9, LT-62175 Alytus, Lietuva

  Įmonės kodas 149562782

  PVM mokėtojo kodas LT495627811

  Telefonas (8 315) 77131
  Elektroninis paštas info@koslita.lt