ES projektai

NAUJOS KARTOS RŪGŠTINIŲ VALIKLIŲ LINIJOS SUKŪRIMAS
UAB firma „Koslita“ nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. įgyvendina projektą, kurio metu planuojama sukurti tris inovatyvius gaminius. Naujai sukurti gaminiai praplės įmonės asortimentą ir leis įmonei išlikti konkurencinga. Jie bus unikalūs savo sudėtimi, kurioje nebus žmogui ir aplinkai labai pavojingų kancerogeninių, mutageninių, toksiškų reprodukcijai bei patvarių ir organizmuose besikaupiančių medžiagų.
Sukurtus naujus gaminius bus galima naudoti tiek buityje, tiek visuomeninės paskirties įstaigose ar įmonėse, kuriose atliekant valymo darbus, nėra poreikio naudoti dezinfekuojančius valiklius.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo
Projekto pavadinimas – „Naujos kartos rūgštinių valiklių sukūrimas“
Projekto vykdytojas – UAB firma „Koslita“

Bendra projekto vertė - 236 485,82 Eur.
Iš Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimui skiriama iki – 104 528,86 Eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2020.08.03
Projekto vykdymo pabaiga – 2022.08.03