Kokybės politika

Kokybės politika

KOSLITA, UAB – kosmetikos ir buitinės chemijos produktų gamintojų lyderis Lietuvoje siekdama tenkinti vartotojų pageidavimus ir poreikius bei stengdamasi gaminti produkciją, atitinkančią šiuolaikinius kokybės reikalavimus, skirtą tiekimui į rinką Lietuvoje, Europos sąjungos ir kitose šalyse ir vykdydama savo užsibrėžtą vadybos politiką, įsipareigoja:

 • - nuolat prižiūrėti ir tobulinti vadybos sistemą, siekiant maksimalaus rezultatyvumo ir atitikimo standartų reikalavimams;
 • - glaudžiai bendradarbiauti su gaminių vartotojais bei orientuotis į jų pageidavimus ir poreikius – į vartotojų pasitenkinimo lygį žiūrime kaip į svarbiausią prioritetą;
 • - nuolat kurti naujus ir tobulinti esamus gaminius, kurie atitiktų kontroliuojančių ir prižiūrinčių institucijų ir tarnybų keliamus buitinės ir pramoninės chemijos produktų gamybos reikalavimus;
 • - gerinti gaminių kokybę, jų konkurencingumą rinkoje, didinti gamybos apimtis, plėsti pardavimo rinką;
 • - planuoti įmonės veiklos procesus, užtikrinant gaminių kokybę ir pagaminimo terminus, siekiant apsaugoti aplinką bei užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą;
 • - rūpestingai atrinkti tiekėjus užtikrinančius aukštą perkamų cheminių medžiagų, natūralių žaliavų, taros kokybę – su mumis dirba tik patikimi tiekėjai, kurie prilygsta mūsų deklaruojamai kokybei;
 • - vertinti daromą poveikį aplinkai ir taikyti taršos bei avarijų prevencines priemones;
 • - vertinti įmonės veikloje taikomų teisinių aktų bei suinteresuotųjų šalių reikalavimus ir juos vykdyti;
 • - tobulinti naudojamą ir diegti naują modernią gamybos technologiją, taikyti įmonėje technines naujoves;
 • - sudaryti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, nuolat gerinant darbo aplinką ir sąlygas bei mažinant kenksmingus ir pavojingus rizikos veiksnius;
 • - nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją bei didinti kompetenciją;
 • - skatinti darbuotojų kūrybinę iniciatyvą, siekiant kokybiškų rezultatų bei aplinkosauginio sąmoningumo;
 • - informuoti darbuotojus ir suinteresuotas šalis apie įmonės vykdomą kokybės ir aplinkos apsaugos politiką;
 • - nuolat gerinti vadybos sistemą, kad būtų didinamas jos veiksmingumas;
 • - vadovybės pasitarimuose periodiškai analizuoti šią politiką, skirti išteklius jai įgyvendinti.

Mūsų strateginis tikslas – tapti patikima visuomenės poreikius ir interesus atitinkančia bei vartotojų pasitikėjimą turinčia Lietuvos buitinės chemijos gamybos lydere